Tuesday, July 26, 2011

Đêm mưa

Đêm nay buồn ứa lệ
Ngửa bàn tay xem dâu bể lối nào?
Tình bên tình mà ng giấc chiêm bao
Mưa hạt nhỏ rơi đau trên phiến nhớ...

Em ơi,
Trăng phố nhỏ, trăng xanh màu lá cỏ
Tình trong anh muôn thuở vẫn tình nồng
Ước mơ buồn, buồn như những nhánh sông
Một lối rẽ về bên đông nhớ hạ...

Mưa đó,
Rơi bên thềm tiếng gió
Thầm thì hạt nhớ ,hạt thương
Ta vẫn ta bao nỗi chán chường
Một mái ấm tránh gió sương,mưa bão !

Đêm nay,
Đêm giửa đời tan tác
Ta xa mình lòng dào dạt nhớ thương
Trăm năm một chữ đoạn trường
Hồn ta bổng hoá  khúc Tương Như sầu!

ttng

No comments:

Post a Comment